Työelämän keskeiset muutokset 2010-luvulla

Kalevi Sorsa -säätiö käynnisti syksyllä 2010 projektin, joka käsitteli suomalaista työelämää ja työmarkkinoita 2010-luvulla maahanmuuton ja mielenterveyden kautta.

Projektin mielenterveyttä ja työmarkkinoita käsittelevässä osiossa keskityttiin masennuksen ja työn tarkasteluun. Työperäiseksi tulkittu masennus näkyy jatkuvasti sairasloma- ja eläketilastoissa, mikä on omiaan lisäämään pelkoja työelämän kurjistumisesta. Masennus ja mielenterveyden eritasoiset ongelmat ovat merkki monipolvisesta ongelmasta, jolla on välittömiä ja välillisiä seurauksia yhteiskunnalle. Syksyllä 2012 julkaistiin artikkelikokoelma Mielenterveyskuntoutus ja työhön paluu.

Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman vahvistaminen ja maahanmuuttajien erityisongelmien tunnistaminen työpaikoilla ja rekrytointiprosessissa ovat hankkeen keskeisiä kysymyksenasetteluja. Hankkeessa tavoiteltiin myös selkeyttä aiheesta käytyyn poliittiseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen keskusteluun. Toukokuussa 2012 julkaistiin artikkelikokoelma Maahanmuutto harmaan talouden kysymyksenä, jossa nostetaan myös esiin työperäinen ihmiskauppa Suomessa ja paperittomien maahanmuuttajien vaikea asema sekä ammattiyhdistysliikkeen rooli ja mahdollisuudet torjua maahanmuuttajien hyväksikäyttöä ja edistää tasa-arvoa työmarkkinoilla.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter