Nainen kävelee vaalijulisteiden ohi Kontulassa vuonna 2021.

Vaaleissa ratkaistaan, kuka maksaa talouden tasapainottamisen

Huomenna on vaalipäivä ja selviää, mikä puolue pääsee vaalivoittajana aloittamaan tunnustelut seuraavan hallituksen muodostamiseksi. Talouspolitiikka ja sen vaikutukset ovat olleet keskeinen keskustelunaihe vaalien alla.

Huomenna on vaalipäivä ja selviää, mikä puolue pääsee vaalivoittajana aloittamaan tunnustelut seuraavan hallituksen muodostamiseksi. Talouspolitiikka ja sen vaikutukset ovat olleet keskeinen keskustelunaihe vaalien alla.

Kaikkien puolueiden välillä vaikuttaa vallitsevan yhteisymmärrys siitä, että julkista taloutta on vahvistettava sopeuttamalla. Toisaalta puolueiden välillä on erimielisyyttä sopeutuksen mittaluokasta ja keinoista.

Verotutkimuksen huippuyksikön ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkijat nostivat tuoreessa julkaisussaan esiin sen, että sopeutuksessa tulee huomioida sen vaikutukset tulonjakoon ja eriarvoisuuteen. Tutkijoiden laskelmien mukaan “sosiaaliturvan leikkaukset alentaisivat erityisesti pienituloisten käytettävissä olevia tuloja, kun tuloveron kiristykset kohdistuvat parempituloisiin”.

Eniten suurituloisiin kohdistuvat tilastojen mukaan pääomatuloverot, joita on verotettu viimeiset 30 vuotta kevyemmin kuin korkeita palkkatuloja. Sinä aikana varakkaimman prosentin omaisuus on kasvanut noin viisinkertaiseksi, kun muiden varallisuus ei ole samana aikana juuri lisääntynyt.

Äänestäjän kannalta onkin olennainen kysymys, millä keinoin eri puolueet tasapainottaisivat taloutta ja vähentäisivät eriarvoisuutta. Siihen antaa vastauksia Kalevi Sorsa -säätiön kyselytutkimus.

Kyselyn tulokset osoittavat, että suhtautuminen eriarvoisuuteen jakaa puoluekenttää. Ero tulee näkyväksi erityisesti, kun on kyse tulo- ja varallisuuserojen kaventamisesta sekä keinoista puuttua köyhyyteen.

Varallisuuden keskittymistä Suomessa pitävät ongelmana vasemmistopuolueet ja vihreät, kun taas keskusta- ja oikeistopuolueet eivät ole siitä niin huolissaan.

Sosialidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät vähentäisivät taloudellista eriarvoisuutta kiristämällä varakkaimpien verotusta ja korottamalla etuuksia tulevalla vaalikaudella. Keskusta, kokoomus, kristillisdemokraatit ja ruotsalainen kansanpuolue sen sijaan eivät korottaisi pääomien verotusta. Perussuomalaiset ei vastannut kyselyyn, mutta vaaliohjelmassaan puolue ei esitä korotuksia pääomaverotukseen.

Varakkaimpiin kohdentuvan verotuksen rajaaminen keinovalikoiman ulkopuolelle tarkoittaa väistämättä, että sopeutusta on haettava leikkauksilla. Sosiaaliturva ja julkiset palvelut ovat valtion suurimmat menoerät, joten leikkauksia niihin ei voi välttää, mikäli tavoitteena on menoleikkauksin saada kasaan miljardeja.

VATT:n laskelmat osoittavat, että tällaiset toimet heikentävät ennen muuta pienituloisten hyvinvointia. Vastaavasti pääomaverotusta kiristämällä sopeutuksen kustannuksia olisi mahdollista kohdentaa pieni- ja keskituloisten sijaan huipputuloisille ja samalla välttää sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä koulutukseen kohdistuvia leikkauksia.

Kuva: Matti Kilponen. Historian kuvakokoelma, Museovirasto.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter