Valtionyhtiöistä yrittäjähenkiseen valtioon

Antti Alaja haastaa taloushistoriallisesta näkökulmasta yksinkertaistavan vastakkainasettelun valtion ja yksityisen sektorin välillä elinkeinopolitiikassa. Viime vuosina kansainvälisessä keskustelussa taas on korostettu valtion keskeistä roolia innovaatiovetoiselle taloudelle.

Valtio ja yksityinen sektori asetetaan suomalaisessa elinkeinopoliittisessa keskustelussa toistuvasti vastakkain. Yksityisen sektorin investoinnit ja työpaikat katsotaan ensisijaisiksi talouden tulevaisuuden kannalta ja valtion tehtävä rajataan suotuisten toimintaedellytysten luomiseen.

Antti Alaja haastaa taloushistoriallisesta näkökulmasta yksinkertaistavan vastakkainasettelun valtion ja yksityisen sektorin välillä. Niin Itä-Aasian maat kuin Suomi teollistuivat valtiollisen valikoivan elinkeinopolitiikan vauhdittamana. Viime vuosina kansainvälisessä keskustelussa taas on korostettu valtion keskeistä roolia innovaatiovetoiselle taloudelle. Yhdysvalloissa korkean teknologian edistysaskeleet ovat usein syntyneet puolustushallinnon projektien piirissä. Applen iPhonen ”älykkäiden” teknologioiden takaa voidaan löytää valtava julkinen panostus.

Raportissa nostetaan esiin kaksi yleistä johtopäätöstä. Ensinnäkin kriisistä nouseminen ja uuden kasvun luominen edellyttävät merkittäviä julkisia investointeja. Toiseksi valtiot voivat omaksua yhteiskunnallisia ja teknologisia missioita, joiden kautta resursseja ohjataan ilmasto- ja ympäristökriisin kaltaisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Lue PDF
Lue Issuun kautta

YTM Antti Alaja toimii projektitutkijana ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiössä. Alaja on kirjoittanut Taloutta työväelle. Markkinaliberalismin myyttejä murtamassa (Into, 2013) -kirjan Esa Suomisen kanssa.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter