Voivatko kunnat välttää veroja kiertäviä yrityksiä?

· elisalipponen

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter

ELISA LIPPONEN

Kirjoitin viimeksi Helsingin hyväksymästä Globaalin vastuun strategiasta, jossa kaupunki päätti välttää yhteistyötä veronkiertoa harjoittavien yritysten kanssa. Samaan aikaan etenkin terveyspalveluita tuottavien yritysten yhteydet veroparatiiseihin nousivat otsikoihin. Nyt on alettu miettiä, miten yhteistyötä veroparatiisiyhtiöiden kanssa voidaan välttää käytännössä. Vaikka veroparatiiseja paheksutaan laajalla rintamalla, keskustelusta on noussut esiin kaksi näkemystä. Ensimmäisen mukaan veroparatiisiyhtiöille ja veronkierrolle ei oikeastaan voida tehdä mitään, koska niiden syrjiminen rikkoisi kilpailulainsäädäntöä ja hankintadirektiiviä.  Toisen näkökulman mukaan veronkiertäjiä voidaan kuitenkin välttää myös sortumatta laittomuuksiin.

On totta, ettei yrityksiä voida sulkea pois kilpailusta vain toimintamaan perusteella. Mutta huonoja lakeja voidaan muuttaa. Esimerkiksi Finnwatch ja Kepa esittivät valtiovarainministeri Jutta Urpilaiselle osoitetussa kirjeessä, mitkä seikat olisi hyvä sisällyttää juuri uudistettavaan hankintadirektiiviin, jotta veronkiertäjiä voitaisiin välttää.  Järjestöjen mukaan julkisten hankkijoiden:

1)      tulisi voida vaatia tarjousten vertailuperusteissa tarjoajilta julkista maakohtaista kirjanpitoa sekä julkista konsernirakennetta. Tämä edellyttäisi sitä, että yritystoiminnan läpinäkyvyyteen liittyvät seikat katsottaisiin liittyvän hankinnan kohteeseen.

2)      tulisi voida vaatia julkista maakohtaista kirjanpitoa ja julkista konsernirakennetta myös tarjouksen sopimusehdoissa.

3)      voisi olla mahdollista sulkea tarjoajia pois kilpailutuksesta sillä perusteella, että niiden emo- tai tytäryhtiö on sellainen aggressiivisessa verosuunnittelussa käytetty yritys- tai omistusmuoto, jonka kautta yrityksen todellisista omistajista tai rahaliikenteestä ei ole mahdollista saada kattavaa tietoa.

Lakimuutokset vievät kuitenkin huomattavan paljon aikaa. Kuntien ei kuitenkaan tarvitse odotella uusia lakeja tumput suorina.  Kuntien mahdollisuutta tuottaa palveluita ei pidä unohtaa eikä väheksyä. Perusteluja kunnan omien palvelujen puolesta voi lukea mm. Sorsa-säätiön julkaisuista täältä ja täältä. Kunnat voivat myös pyrkiä lisäämään palveluiden laatukriteereiden rinnalle avoimuutta koskevia vaatimuksia konsernirakennetta ja kirjanpitoa koskien.

En kehota kuntia laittomuuksiin vaan luovuuteen. Sitähän veronkiertoa harjoittavat yrityksetkin harrastavat. Suuri ero on, että tässä tapauksessa luovuus on eettisesti ja moraalisesti kestävällä pohjalla.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter