Yhteystiedot

Toimisto

Siltasaarenkatu 18–20 C, 6. krs
00530 Helsinki

info@sorsafoundation.fi

Henkilökunta

Sähköposti: etunimi.sukunimi@sorsafoundation.fi

Lauri Finér

Lauri Finér
Toiminnanjohtaja
Puh. 041 501 2317

Lauri Finér on johtanut säätiön toimintaa marraskuusta 2022. Hän osallistuu myös säätiön tutkimustoimintaan erityisesti talouspolitiikan ja verotuksen teemoissa. Finér on aiemmin työskennellyt muun muassa veroasiantuntijana Verohallinnossa ja SDP:n eduskuntaryhmässä, verotutkijana sekä erityisavustajana valtiovarainministeriössä. Hän valmistelee väitöskirjaa kansainvälisen verotuksen muutoksista Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan.

Anna Rajavuori
Hankevastaava
Puh. 050 556 2447

Anna Rajavuori vastaa eriarvoisuuden vähentämisen teemakokonaisuudesta. Hän on väitellyt tohtoriksi poliittisesta historiasta Helsingin yliopistossa.  Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa tutkijana ja opettajana politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella Helsingin yliopistossa. Historiantutkijana Rajavuoren erityisalaa on suomalaisen työväenliikkeen historia.

Janne M. Korhonen
Asiantuntija
Puh. 041  501 8481 

Janne M. Korhonen vastaa oikeudenmukaista ekologista siirtymää koskevasta teemakokonaisuudesta. Hän on valmistunut diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta ja väitellyt tohtoriksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Aiempaa kokemusta hänellä on muun muassa tutkijana, opettajana, tietokirjailijana ja muotoilutoimiston osakkaana. Korhosen erityisaloja ovat ympäristöllinen kestävyys, energiajärjestelmä ja siirtymä oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan. 

Heta Melartin
Tutkija (talouspolitiikka)
Puh. 050 362 8592  

Heta Melartin toteuttaa säätiölle hoivapalveluiden talous- ja työllisyysvaikutuksia koskevan tutkimuksen vuoden 2024 aikana. Hän on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi taloustieteestä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Melartin on työskennellyt aikaisemmin tutkimuksen parissa muun muassa Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa VATT:ssa ja Helsinki GSE:llä.  

Anna Kuokkanen
Viestintäasiantuntija
Puh. 050 5533507

Anna Kuokkanen koordinoi säätiön viestintää ja vastaa sen kehittämisestä. Hän on väitellyt valtiotieteiden tohtoriksi sosiologiasta ja työskennellyt aiemmin monipuolisesti viestinnän ja tutkimuksen parissa Helsingin yliopistossa, Työterveyslaitoksella ja kansalaisjärjestöissä. Kuokkanen toimii myös vapaana valokuvaajana.

Jelena Simić
Hankevastaava
Puh. 050 5529665

Jelena Simić koordinoi ulkoministeriön rahoittamaa demokratian edistämishanketta Länsi-Balkanilla ja vastaa säätiön demokratiatyön kehittämisestä. Hän on opiskellut sosiologiaa sekä eteläslaavilaisia kieliä ja kulttuureja Helsingin yliopistossa. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa luokanopettajana.

Margolit Mihlin
Talous- ja hallintosihteeri
Puh. 040 7703640

Margolit Mihlin huolehtii säätiön päivittäisistä talous- ja hallintoasioista. Hän on työurallaan kerryttänyt monipuolista osaamista niin yritysten, yhdistysten kuin säätiöidenkin toiminnasta.