Yhteystiedot

Kalevi Sorsa -säätiön hallitus 2021-2022

Antton Rönnholm, puheenjohtaja
Juha Antila
Liisa Jaakonsaari
Laura Lindeberg
Markku Mattila
Kaisa Vatanen

Toimisto

Siltasaarenkatu 18-20 C, 6. krs.
00530 Helsinki

info@sorsafoundation.fi

Henkilökunta

Sähköposti: etunimi.sukunimi (a) sorsafoundation.fi

Mikko Lievonen

Toiminnanjohtaja

Puh. 050 3801432

Mikko Lievonen johtaa säätiön yhteiskuntatutkimusta ja muuta toimintaa. Hän on väitellyt tohtoriksi historiasta Oxfordin yliopistossa (St Edmund Hall). Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Yhdistyneiden kansakuntien virkamiehenä, kriisinhallintatehtävissä Afrikassa ja Balkanilla sekä avainasiakaspäällikkönä yksityisellä sektorilla. Lievonen vastaa myös säätiön hankkeesta ”Yhteiskunta koronan jälkeen”.

Anna Rajavuori

Anna Rajavuori

Hankevastaava

Puh. 050 556 2447

Anna Rajavuori vastaa eriarvoisuuden vähentämisen teemakokonaisuudesta. Hän on väitellyt tohtoriksi poliittisesta historiasta Helsingin yliopistossa.  Aiemmin hän on työskennellyt tutkijana ja opettajana politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella Helsingin yliopistossa sekä eri tehtävissä Akateemisessa kirjakaupassa. Historiantutkijana Rajavuoren erityisalaa on suomalaisen työväenliikkeen historia.

Jelena Simic

Jelena Simić

Hankevastaava

Puh. 050 5529665

Jelena Simić koordinoi ulkoministeriön rahoittamaa demokratian edistämishanketta Länsi-Balkanilla ja vastaa säätiön demokratiatyön kehittämisestä. Hän on opiskellut sosiologiaa sekä eteläslaavilaisia kieliä ja kulttuureja Helsingin yliopistossa. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa luokanopettajana.

Anna Kuokkanen

Anna Kuokkanen

Viestintäasiantuntija

Puh. 050 5533507

Anna Kuokkanen koordinoi säätiön viestintää ja vastaa sen kehittämisestä. Hän on väitellyt valtiotieteiden tohtoriksi sosiologiasta ja työskennellyt aiemmin monipuolisesti viestinnän ja tutkimuksen parissa Helsingin yliopistossa, Työterveyslaitoksella ja kansalaisjärjestöissä.

Margolit Mihlin

Margolit Mihlin

Talous- ja hallintosihteeri

Puh. 040 7703640

Margolit Mihlin huolehtii säätiön päivittäisistä talous- ja hallintoasioista. Hän on työurallaan kerryttänyt monipuolista osaamista  niin yritysten, yhdistysten kuin säätiöidenkin toiminnasta.

Mikä on Kalevi Sorsa -säätiö?

Kalevi Sorsa -säätiö on sosialidemokraattinen ajatushautomo, think tank.

Elävä demokratia edellyttää monipuolisia mutta perusteltuja näkemyksiä, tulevaisuuden tekeminen ennakkoluulotonta asennetta ja uusia avauksia. Kalevi Sorsa -säätiö perustettiin vuonna 2005 vastaamaan osaltaan näihin tavoitteisiin.

Säätiö hahmottaa ja ruokkii keskustelua siitä, mitä sosialidemokratian arvopohjaan nojaava, vapauden ja oikeudenmukaisuuden sekä tasa-arvon yhdistävä yhteiskuntapolitiikka voisi olla tänään ja huomenna, pidemmälläkin perspektiivillä.

Toiminta sijoittuu paljolti tutkimuksen sekä poliittisen valmistelun ja päätöksenteon väliin. Säätiö rakentaa projekteissaan, tilaisuuksissaan ja julkaisuissaan siltoja tutkijayhteisöjen, tiedotusvälineiden, kansalaisjärjestöjen ja poliittisten toimijoiden välille. Toimintaan olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Kansainvälisyys on säätiölle keskeinen sekä näkökulma että toimintamuoto. Siihen tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia muun muassa keskustavasemmistolaisten ajatuspajojen verkosto, niin kahdenvälisen yhteistyön kuin kattojärjestönsä Foundation for European Progressive Studies kautta.

Tervetuloa mukaan keskusteluihin!

Säätiön toiminta 

Sorsa -säätiö pyrkii toiminnassaan avoimuuteen ja siksi julkaisemme myös vuosittain toimintakertomuksemme. Toimintakertomuksen kautta voit tutustua säätiön aikaansaannoksiin tutkimustoiminnassa, yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja demokratian edistämisessä. Toimintakertomuksesta löydät myös kattavasti säätiön rahoituslähteet, julkaisut ja tapahtumat. Vuoden 2019 toimintakertomuksen löydät täältä.

Hallitus

Antton Rönnholm, puheenjohtaja
Juha Antila
Liisa Jaakonsaari
Laura Lindberg
Markku Mattila
Kaisa Vatanen

Kalevi Sorsa – kansainvälinen valtiomies

Taisto Kalevi Sorsa syntyi 21. joulukuuta 1930 Keuruulla tiemestari Oskari Sorsan ja Elsa Sofian perheeseen. Hän oli nuoruudessaan aktiivi sosialidemokraattisessa nuorisoliikkeessä, jonka toiminnassa hän tapasi puolisonsa Elli Irene Lääkärin.

Ennen poliittista uraansa Kalevi Sorsa ehti luoda huomattavan uran lehtimiehenä ja kustannusvirkailijana 1950-luvulla sekä UNESCO:n virkamiehenä Pariisissa ja Suomen UNESCO-toimikunnan pääsihteerinä 1960-luvulla. Kalevi Sorsa viihtyi erinomaisesti Ranskassa ja UNESCO:n tehtävänkuva edusti monia niitä kulttuuri- ja sivistysarvoja, joita hän piti tärkeinä.

Kalevi Sorsan poliittinen ura alkoi, kun hänet yllättäen vuoden 1969 puoluekokouksessa valittiin puoluesihteeriksi. Hänestä tuli sittemmin SDP:n pitkäaikainen puheenjohtaja sekä Suomen pitkäaikaisin pääministeri. Kalevi Sorsan johdolla suomalaisen hyvinvointivaltion kehittäminen eteni suurin harppauksin 1970- ja 1980-luvuilla. Julkisia palveluja kehitettiin, sosiaaliturvaa vahvistettiin ja Suomesta tuli sosiaalisesti, taloudellisesti ja koulutuksellisesti tasa-arvoisempi sekä vauraampi maa. Kalevi Sorsan voimakasta yhteiskunnallista uudistustyötä leimasi kasvuoptimismi ja usko tasa-arvon ihanteisiin. Sosialidemokraattinen aate ja käytännön uudistustyö yhtyivät hänen persoonassaan.

Kalevi Sorsan pääministerikaudella Suomi nousi 1970-luvun syvästä lamasta Länsi-Euroopan nopeimmin kasvavaksi kansantaloudeksi. Kalevi Sorsaa on luonnehdittu ”Korpilammen hengen”, suomalaisen konsensuksen takuumieheksi, kotimaisen elinkeinoelämän kehittäjäksi ja kansainvälisen yhteistyön edistäjäksi. Sorsan 1980-luvun hallitusten aikana ensin valmisteltiin ja sitten käynnistettiin ympäristöministeriön toiminta.

Sorsaa voidaan pitää paitsi suomalaisen hyvinvoinnin rakentajana myös ensimmäisenä aidosti kansainvälisenä suomalaisena puoluejohtajana. Hän oli kansainvälisesti suuntautunut jo nuoruudessaan. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus oli hänelle niin merkittävä asiakirja, että hän opetteli sen ulkoa. Vuosina 1992 – 2004 hän kuului ”entisten valtiomiesten” InterAction Counciliin eli Vuorovaikutusneuvostoon. Järjestö valmisteli merkittävän ’Ihmisen velvollisuuksien yleismaailmallisen julistuksen”, jonka se pyrkii saamaan hyväksytyksi YK:n ihmisoikeuksien julistuksen rinnalle. Viimeisinä elinvuosinaan Sorsa toi voimakkaasti esille ihmisvelvollisuuksien sisältöjä.

Suomen kohtalonkysymyksiä toisen maailmansodan jälkeen on ollut suhteiden hoito itäiseen naapuriin Neuvostoliittoon, ja sen hajottua Venäjään. Näiden suhteiden hoitamisessa Kalevi Sorsa poliittisten tehtäviensä kautta oli presidentti Kekkosen jälkeen – presidentti Koiviston ohella – ehkä keskeisin henkilö.