Antti Alaja: Yrittäjähenkinen valtio

Talouspolitiikassa olisi korkea aika lopettaa yksityisen ja julkisen sektorin vastakkainasettelu, jota populistiset puheet ”Sääntö-Suomesta” ja ”byroslaviasta” kuvastavat. Näin vaatii ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiön tutkimuspäällikkö Antti Alaja raportissaan ”Yrittäjähenkinen valtio – Uusi avaus innovaatiopolitiikkaan”.

Syyttelyn ja purkutalkoiden sijaan Suomessa tarvitaan strategista yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Alaja käsittelee innovaatiotaloustieteilijä Mariana Mazzucaton tutkimustyötä, joka nostaa valtion roolia perustutkimuksen pitkäjänteisenä tukijana ja innovaatiojärjestelmän kehittäjänä.

Valtion tulisi viitoittaa ja avata uusia strategisia suuntia elinkeinoelämän kehitykselle tilanteessa, jossa sekä yksityiset että julkiset t&k-menot ovat Suomessa supistuneet. Alaja muistuttaa, että finanssipolitiikassa on mahdollista valita myös investointeja lisäävä linja, joka tukee tuottavuuden kasvua sekä auttaa vastaamaan ilmastonmuutoksen ja väestön ikääntymisen kaltaisiin haasteisiin.

Alaja pitää elinkeinoministeri Olli Rehnin aloittamaa keskustelua t&k-menojen taloudellisista ja yhteiskunnallisista hyödyistä tervetulleena, kunhan vaikuttavuutta arvioidaan riittävän pitkällä aikaperspektiivillä. Tiede- ja teknologiapolitiikan historiasta tiedetään, että kaupallisiin läpimurtoihin on päästy usein tutkimuksilla, joiden ensisijainen tavoite ei ole ollut lyhyen tähtäimen taloudellinen hyöty.

Lupaavimmat käänteet viime vuosien suomalaisessa innovaatiopolitiikassa liittyvät Alajan mukaan monen muun OECD-maan tavoin julkisiin hankintoihin. Niitä voidaan ohjata älykkäiden ratkaisujen kehittämiseen myös niukentuvien resurssien olosuhteissa.

Postitamme raportin maksutta sinulle, jos laitat viestiä osoitteeseen info@sorsafoundation.fi.

Lue PDF
Lue Issuussa

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter