Tietosuojaseloste

Kalevi Sorsa -säätiö tarjoaa soveltavaa tutkimustietoa ja julkaisuja sekä järjestää tapahtumia liittyen yhteiskuntapoliittisiin aiheisiin. Toiminnassaan säätiö kerää ja käsittelee henkilötietoja verkkosivustonsa sekä muiden viestintäkanaviensa käyttäjistä, uutiskirjeidensä ja julkaisujensa tilaajista sekä järjestämiinsä tapahtumiin ilmoittautuneista. Rekisteriin kerätyt tiedot koostuvat rekisteröidyn itsensä ilmoittamista yhteystiedoista sekä automaattisesti kerättävistä käyttötiedoista. Tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun toimintansa järjestämiseksi. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, mutta niitä voidaan siirtää käsiteltäväksi luotetuille palveluntarjoajille. Säätiö kunnioittaa rekisteröityjen oikeuksia ja noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssään kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Haluamme, että ihmiset voivat käyttää sivujamme ja tutustua sisältöihimme turvallisin mielin. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä henkilötietoja keräämme, miten niitä käytämme ja suojaamme sekä mahdollisuuksistasi vaikuttaa sinua koskevien henkilötietojen käyttöön. Pyydämme sinua tutustumaan tähän tietosuojaselosteeseen. Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojakäytänteistämme tai haluat käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot tietosuojaa koskevissa asioissa

Kalevi Sorsa -säätiö (y-tunnus: 1999220-6)
Siltasaarenkatu 18–20 C, 6. krs
00530 Helsinki
info@sorsafoundation.fi

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Kalevi Sorsa -säätiö kerää ja käsittelee henkilötietosi, kun tilaat julkaisuja tai uutiskirjeen, ilmoittaudut tapahtumiimme tai olet muissa vuorovaikutustilanteissa henkilöstömme kanssa. Emme kerää mitään sinuun liittyviä arkaluonteisia tietoja. Keräämämme tiedot ovat ilmoittamiasi tavanomaisia yhteystietoja, kuten nimi, sähköpostiosoite, osoite tai puhelinnumero.

Lisäksi voimme kerätä evästeiden ja muiden vastaavien automaattisten menetelmien avulla tietoja tietokoneeltasi tai mobiililaitteestasi, kun käytät verkkosivustoamme tai muuta viestintäkanavaamme. Automaattisesti kerättäviä tietoja voivat olla IP-osoitteesi, sijaintipaikkakuntasi, tietokoneesi tai mobiililaitteesi käyttöjärjestelmä, käyttämäsi selain, mobiililaitteesi tyyppi ja asetukset sekä palveluidemme käyttöön liittyvä toimintasi, kuten verkkosivustollamme vierailemasi sivut. Pääosa verkkosivustomme käyttöön liittyvistä automaattisesti kerättävistä tiedoista tallentuu vain väliaikaisesti. Lisätietoja evästeistä löydät tämän selosteen lopusta.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Voimme käyttää henkilötietojasi tilaamasi uutiskirjeen toimittamiseen, tekemiesi tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen sekä muuhun yhteydenpitoon. Lisäksi voimme käyttää automaattisesti keräämiämme verkkosivustomme käyttötietoja toimintamme ja palvelujemme kehittämiseen, analytiikkaan sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on suostumus, jonka olet antanut tilatessasi uutiskirjeemme tai julkaisumme taikka rekisteröityessä järjestämäämme tapahtumaan. Käsittelyn perusteena voi olla myös Kalevi Sorsa -säätiön oikeutettu etu asiakassuhteen hoitamiseksi ja toimintansa järjestämiseksi.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Henkilötietojasi käsittelevät Kalevi Sorsa -säätiön työntekijät, joiden tehtävät liittyvät viestintään tai hallintoon. Henkilökuntamme on koulutettu turvalliseen tietojen käsittelyyn ja kukin henkilöstöryhmä käsittelee tietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Käytämme henkilötietojesi käsittelyyn myös luotettuja palveluntarjoajia, joille henkilötietojasi voidaan siirtää. Tällaiset palveluntarjoajat tarjoavat meille palveluita, kuten tietojenkäsittely- ja muita tietotekniikkapalveluita, analytiikkapalveluita sekä tapahtumien järjestämiseen liittyviä palveluita. Emme salli palveluntarjoajien käyttävän henkilötietojasi tai luovuttavan niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tarjotakseen palveluita puolestamme. Kaikkien käyttämiemme palveluntarjoajien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset

Siirretäänkö henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojasi käsitellään pääasiassa Euroopan unionin alueella. Käytämme kuitenkin viestinnässämme myös yhdysvaltalaisia palveluntarjoajia, jolloin henkilötietoja voi siirtyä Euroopan unionin ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön edellytysten täyttyessä. Henkilötietojen suojaamiseksi ja rekisteröityjen oikeuksien turvaamiseksi käytämme aina vain sellaisia palveluntarjoajia, jotka ovat sitoutuneet EU:n komission mallisopimuslausekkeiden tai muun tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaisen menettelyn mukaisesti noudattamaan omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta sekä toteuttamaan tarvittavat lisätoimenpiteet tietojen suojan riittävän tason varmistamiseksi.

Luovutetaanko henkilötietojasi kolmansille osapuolille

Emme myy henkilötietojasi ja luovutamme tietojasi vain siten, kuin tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Miten henkilötietojasi säilytetään ja suojataan

Noudatamme henkilötietoja käsitellessämme tiukasti lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa. Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen laittomalta käsittelemiseltä. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kuinka kauan tietojani säilytetään

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Tietoja päivitetään ja niiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tarkastuksen yhteydessä kaikki tarpeettomat tai vanhentuneet tiedot poistetaan. Pyynnöstä voimme poistaa sinua koskevat henkilötiedot rekistereistämme.

Millaisia oikeuksia sinulla on

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä. Sinulla on oikeus turvautua muutoinkin kaikkiin tietosuojalainsäädännössä turvattuihin oikeuksiisi kuten oikeuteen käsittelyn rajoittamisesta ja käsittelyn vastustamisesta sekä oikeuteen siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Vastaamme tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Sinulla on myös oikeus kieltää antamiesi tietojen käyttö suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin. Jos olet antanut meille luvan lähettää sinulle uutiskirjeviestintää, voit myöhemmin kieltäytyä viestinnästä viesteihin sisällyttämiemme ohjeiden mukaisesti.

Pyrimme aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset suoraan rekisteröidyn kanssa rekisteröidyn kaikkia oikeuksia kunnioittaen. Mikäli olet kuitenkin tyytymätön suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta ja tietosuojakäytäntöjämme ajoittain. Jos muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme niistä verkkosivustollamme tai muilla keinoin, esimerkiksi sähköpostitse.

Mitä ovat evästeet ja miten niitä käytetään

Käytämme evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita verkkosivustollamme ja muissa viestintäkanavissamme. Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja. Evästeet sisältävät usein yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen, personointiin sekä analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen.

Evästeiden avulla voidaan kerätä tietoa esimerkiksi palveluiden käytöstäsi, päätelaitetta koskevista teknisistä tiedoista ja IP-osoitteestasi sekä tietoa siitä, mistä muista verkkosivustoista olet kiinnostunut. Kalevi Sorsa -säätiön lisäksi tietoja käyttävät ns. kolmannet osapuolet, joista saat lisätietoja seuraavissa kappaleissa.

Käyttäjä voi torjua evästeiden käytön käyttämänsä selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimestaan verkkopalvelun käytön lopetuksen jälkeen. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajan ohjeista. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan nollaa aiemmin kerätyn tiedon.

Tilastointiin käyttämämme yhteistyökumppanit ja tekniikat auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaidemme käyttäytymistä ja mielenkiinnon kohteita. Käytetty tieto on anonymisoitua aina kun se on mahdollista. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja. Hyödynnämme Googlen tarjoamia palveluja sivustomme käyttöön, trendeihin sekä markkinointiin liittyvässä analytiikassa ja markkinoinnin kohdentamisessa. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

Palvelumme voi sisältää linkkejä muihin, kuin tässä mainittuihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Evästeasetuksesi