Eriarvoisuuden vähentäminen

Yhteiskunnallinen eriarvoisuus on ongelmallista sekä oikeudenmukaisuuden että osallisuuden toteutumisen näkökulmasta. Tavoitteenamme on luoda tutkittuun tietoon pohjautuvia avauksia yhteiskunnalliseen keskusteluun eriarvoistumisen vähentämiseksi niin Suomessa, Euroopassa kuin globaalistikin.

Keskustelutilaisuus: Miksi tyytymättömyys politiikkaan lisääntyy Suomessa ja Ruotsissa?

Eriarvoisuuden vähentäminen, Tapahtumat

Eriarvoisuuden vähentämisen teemakokonaisuuteen uusi hankevastaava

Eriarvoisuuden vähentäminen, Uutiset

Yksinasuvien asemaa on edistettävä puolueiden yhteistyöllä

Eriarvoisuuden vähentäminen, Julkaisut, Videot

Työelämän prekarisaatio tuo mukanaan lisää työssäkäyvien köyhyyttä

Eriarvoisuuden vähentäminen

Tervetuloa Yksinasuvat esiin! -julkaisutilaisuuteen

Eriarvoisuuden vähentäminen, Tapahtumat

Ihmisoikeusvelvoitteiden on ohjattava sosiaaliturvajärjestelmän suunnittelua ja toteutusta

Eriarvoisuuden vähentäminen

Koronapandemian seuraava haaste on hyvinvointivelan purkaminen

Eriarvoisuuden vähentäminen, Julkaisut, Muu yhteiskuntatutkimus, Videot

Eriarvoisuuksien Eurooppa

Eriarvoisuuden vähentäminen, Julkaisut

Unequal Europe: Tackling regional disparities in the EU

Eriarvoisuuden vähentäminen, Julkaisut, In English

Timo Aro: Hyvinvoivat ihmiset ovat menestyvän alueen paras tae

Eriarvoisuuden vähentäminen

Kaupunkien sisäinen sosioekonominen eriytyminen

Eriarvoisuuden vähentäminen, Podcastit

Report: Unequal Finland – Regional socio-economic disparities in Finland

Eriarvoisuuden vähentäminen, Julkaisut, In English

Eriarvoisuuksien Suomi – Alueelliset sosioekonomiset erot Manner-Suomessa

Eriarvoisuuden vähentäminen, Julkaisut

Webinaari 20.4.2021: Neljä Suomea – Miten luodaan hyvinvointia kaikille?

Eriarvoisuuden vähentäminen, Tapahtumat

Podcast-sarja: Eriarvoisuuden tila

Eriarvoisuuden vähentäminen, Podcastit

Marianne Sandelin: Mistä liberaalien ja konservatiivien vastakkainasettelu kumpuaa?

Eriarvoisuuden vähentäminen, Julkaisut

The State of Inequality in Finland in 2020

Eriarvoisuuden vähentäminen, Julkaisut, In English

Maija Mattila: Tulot, varallisuus, eriarvoisuus, verot

Eriarvoisuuden vähentäminen
26/54 · Näytä lisää ↓

Julian Honkasalo: Väittelytaidoilla vihapuhetta vastaan

Eriarvoisuuden vähentäminen, Julkaisut

Webinaari: Eriarvoisuuden vähentäminen EU:ssa

Eriarvoisuuden vähentäminen, Tapahtumat

Eriarvoisuuden tila Suomessa 2020

Eriarvoisuuden vähentäminen, Julkaisut

Eriarvoisuuden tila Suomessa 2020 -julkaisutilaisuus 18.8.2020

Eriarvoisuuden vähentäminen, Tapahtumat

Marttinen: Suomi tarvitsee velkaterapiaa

Eriarvoisuuden vähentäminen

Puhakka: Leikkaamalla koronakriisin lasku voi siirtyä tuleville sukupolville

Eriarvoisuuden vähentäminen

Marttinen: Koronakriisi – ovi uuteen talousmalliin?

Eriarvoisuuden vähentäminen

Väätäinen-Chimpuku: Koronan hoito pitää ulottaa globaaleihin valta-asetelmiin

Eriarvoisuuden vähentäminen

Podcast: Mitä erivertaisuus on?

Eriarvoisuuden vähentäminen, Podcastit

Hae kesäkouluun eriarvoisuudesta!

Eriarvoisuuden vähentäminen, Tapahtumat

Mattila: Korona ja alustavälitteinen työ

Eriarvoisuuden vähentäminen

Mattila: Ihmisarvon kyseenalaistamisesta on tullut valtavirtaa

Eriarvoisuuden vähentäminen

Antti Kauppinen: Mistä puhumme, kun puhumme eriarvoisuudesta?

Eriarvoisuuden vähentäminen, Julkaisut

Tilaisuus: Mistä puhumme, kun puhumme eriarvoisuudesta?

Eriarvoisuuden vähentäminen, Tapahtumat

Vatanen: Onko meillä varaa olla siirtymättä nelipäiväiseen työviikkoon?

Eriarvoisuuden vähentäminen, Ihminen ja maapallo

Mattila: Sukellus eriarvoisuuteen

Eriarvoisuuden vähentäminen

Sosiaalinen investointi – Käsite ja mahdollisuudet hyvinvointivaltion uudistamiselle

Eriarvoisuuden vähentäminen, Julkaisut

Jaakko Kiander: EMUn kehittäminen ja Suomi – rahaliiton uudistaminen kriisikokemusten valossa

Eriarvoisuuden vähentäminen, Julkaisut
44/54 · Näytä lisää ↓

Teemasta

Eriarvoisuuden tarkastelussa korostamme ilmiön moninaisuutta. Kyse ei ole pelkästään tulo- ja varallisuuseroista, vaan myös esimerkiksi koulutuksesta, terveyseroista ja ihmisen ominaisuuksiin, kuten sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja ihonväriin, liittyvästä eriarvoisuudesta. Olemme erityisen kiinnostuneita näiden eriarvoisuuksien ulottuvuuksien linkittymisestä toisiinsa.

Ilmastonmuutos luo eriarvoisuuden vähentämiselle suuren haasteen. Miten vihreä siirtymä toteutetaan oikeudenmukaisesti? Millaisia käytännön politiikkatoimia se edellyttää? Tarkastelemme näitä kysymyksiä niin Suomen kuin koko maailmankin mittakaavassa.

Eriarvoisuuden vähentämiseksi teemme yhteistyötä akateemisten tutkimushankkeiden ja kansainvälisten sisarjärjestöjemme (mm. FEPS, FES, SAMAK) kanssa. Julkaisemme raportteja ja podcasteja, järjestämme seminaareja sekä käymme keskusteluja eriarvoisuuden vähentämisestä ja oikeudenmukaisesta siirtymästä monilla foorumeilla.

Teema-alueen työstä vastaa
Anna Rajavuori
anna.rajavuori@sorsafoundation.fi