Kaksi lasta ja koira kadulla vaalimainosten edessä

Puoluekenttä jakautuu kahtia suhtautumisessa taloudelliseen eriarvoisuuteen ja sen kaventamiseen

Kalevi Sorsa -säätiö selvitti kyselytutkimuksessaan puolueiden näkemyksiä eriarvoisuudesta. Mitä eriarvoisuudelle tehdään tulevalla vaalikaudella? -tutkimus osoittaa, että puolueiden näkemykset jakautuvat erityisesti, kun on kyse taloudellisesta eriarvoisuudesta ja siihen puuttumisesta.

– Kyselyn tulokset osoittavat, että suhtautuminen eriarvoisuuteen jakaa puoluekenttää vaalien alla. Ero tulee näkyväksi erityisesti, kun on kyse tulo- ja varallisuuserojen kaventamisesta sekä keinoista puuttua köyhyyteen. Varallisuuden keskittymistä Suomessa pitävät ongelmana vasemmistopuolueet ja vihreät, kun taas keskusta- ja oikeistopuolueet eivät ole siitä niin huolissaan, vetää yhteen tutkimuksen kirjoittanut säätiön hankevastaava Anna Rajavuori (VTT). 

Kyselyn mukaan sosialidemokraatit, vasemmistoliitto ja vihreät vähentäisivät taloudellista eriarvoisuutta korottamalla etuuksia ja kiristämällä varakkaimpien verotusta tulevalla vaalikaudella.  Keskusta, kokoomus, kristillisdemokraatit ja ruotsalainen kansanpuolue eivät korottaisi pääomien verotusta. Isoista puolueista perussuomalaiset ei vastannut kyselyyn. 

– Vaikuttaa siltä, että talouspoliittisen keskustelun kääntyminen julkisen talouden sopeutukseen ja velkaan on nostanut puolueiden arvoerot vahvemmin pintaan kuin neljä vuotta sitten. Asetelma, jossa julkisia varoja ei ole määrättömästi, on pakottanut tekemään arvovalintoja sen välillä, kuka saa ja keneltä otetaan, arvioi Rajavuori. 

Taloudellisen eriarvoisuuden lisäksi kyselyssä tiedusteltiin puolueiden näkemyksiä muun muassa pienituloisten äänestysaktiivisuuden lisäämisestä sekä ammattialojen sukupuolittuneisuudesta. Näissä kysymyksissä erot puolueiden välillä olivat pienempiä.  
 
– Kaikki kyselyyn vastanneet puolueet olivat huolissaan pienituloisten matalan äänestysaktiivisuuden vaikutuksesta demokratiaan. Ainoastaan Sdp kertoi keskittävänsä näissä vaaleissa kampanjointia nimenomaan matalan tulotason asuinalueille, Rajavuori toteaa. 

Säätiön kysely perustui 12 eriarvoisuustutkijan havaintoihin ja suosituksiin viime lokakuussa julkaistussa Eriarvoisuuden tila Suomessa 2022 -raportissa. Kaikille eduskuntapuolueille lähetetyssä kyselyssä tiedusteltiin niiden näkemyksiä taloudelliseen eriarvoisuuteen, verotukseen, köyhyyden vähentämiseen, äänestysaktiivisuuteen, koulutusalojen sukupuolittuneisuuteen sekä hyvinvoinnin mittaamiseen. Kyselyyn vastasivat keskusta, kokoomus, kristillisdemokraatit, ruotsalainen kansanpuolue, sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto.

Raportin sekä puolueiden kyselyvastaukset kokonaisuudessaan voi ladata pdf-tiedostoina.

Lisätiedot:
Anna Rajavuori, hankevastaava
050 556 2447
anna.rajavuori@sorsafoundation.fi

Kuva: Aukusti Tuhka. Museoviraston kokoelma.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter