Lauri Finér

Perinnöt ja lahjat keskittyvät jo valmiiksi suurituloisille

Perinnöt ja lahjat keskittyvät jo valmiiksi suurituloisille etenkin Etelä-Suomeen. Vuosina 2017–2019 suurituloisimman tulokymmenyksen osuus perintöjen ja veronalaisten lahjojen arvosta oli 39 prosenttia. Raportti Ihana kamala perintövero esittää myös 12 ratkaisua perintöveron ongelmien korjaamiseksi.

Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa sovittiin perintöverotuksen niin kutsutun Ruotsin mallin selvittämisestä. Se tarkoittaisi perintö- ja lahjaverosta luopumista sekä sen korvaamista saadun omaisuuden luovutusvoiton laajemmalla verotuksella. Toisaalta tilastojen mukaan jo nyt noin 60 prosenttia perinnöistä on verovapaita, sillä ne jäävät arvoltaan alle perintöveron 20 000 euron alarajan. 

– Raportin löydökset kertovat siitä, että hallituksen selvityksen kohteena olevat muutokset nostaisivat pieniä perintöjä saavien verotusta, kun perityn omaisuuden luovutuksesta maksettava pääomatulovero yleensä nousisi. Sen sijaan perintöverosta luopuminen hyödyttäisi ennen muuta varakkaimpia sukuja, sanoo raportin kirjoittanut veroasiantuntija ja Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja Lauri Finér

Myöskään raportin tutkimuskatsaus ei anna tukea perintöverosta luopumiselle. Esimerkiksi OECD suosittaa perintöverotusta, sillä se on talouden tehokkuuden ja tasa-arvon näkökulmasta hyvä veromuoto. 

– Suurin osa tutkijoista pitää perintö- ja lahjaveroa verraten hyvänä verona, josta on parhaimmillaan hyötyä kansantaloudelle, sillä se jopa lisää kannustimia työhön ja yrittämiseen Finér summaa. 

Raportin mukaan perintöverossa on myös korjattavaa 

Tilastojen lisäksi raportissa esitetään 12 ratkaisua, joilla perintö- ja lahjaveron maksamista helpotettaisiin ja siitä saataisiin tasapuolisempi veromuoto. Yhtenä ratkaisuna tarkastellaan tapoja pidentää perintöveron maksuaikaa, mikä on myös Orpon hallituksen tavoitteena. 

– On kohtuutonta, että perintöveron voi joutua maksamaan ennen kuin omaisuuden saa hallintaansa. Lisäksi isompien metsien ja muun merkittävän omaisuuden arvostamisen tulisi perustua luotettavampiin arvioihin, jotta saman arvoisesta perinnöstä tai lahjasta maksettaisiin saman verran veroa. Ihmisten elämää hankalassa tilanteessa voisi myös helpottaa kokoamalla perintöihin liittyvät asiakirjat viranomaisten ylläpitämään digitaaliseen arkistoon, Finér ehdottaa. 

Finérin mukaan raportti valottaa myös perintö- lahjaverosuunnittelua, jossa hyödynnetään muun muassa osakelahjoituksissa yritystoiminnan sukupolvenvaihdoshuojennusta. Verosuunnittelu hyödyttää eniten suurituloisia, mistä kertoo osaltaan se, että suurituloisimman kymmenyksen osuus veronalaisista lahjoista oli vuosina 2017–2019 peräti 59 prosenttia.  

– Varsin anteliaan yrityslahjojen verohuojennuksen käytön lisäksi varakkaimmat voivat välttää perintö- ja lahjaveroa muuttamalla matalan verotuksen maahan. Verosuunnittelusta hyötyvät tilastojen mukaan eniten suuria miljoonaperintöjä saavat. Hyvä uutinen on, että tällainen veropohjan vuoto voidaan tukkia lakimuutoksilla, Finér toteaa. 

Raportissa arvioidaan, että perintö- ja lahjavero olisi toimiva keino vähentää taloudellista eriarvoisuutta ja vahvistaa julkista taloutta väestön ikääntyessä. 

– Pelkästään veropohjan tiivistäminen perintöverosuunnittelun hillitsemiseksi voisi tuoda satoja miljoonia lisää verotuloja vuodessa. Saman verran voisi kertyä uudistamalla perintöveroasteikkoja progressiivisemmiksi niin, että miljoonaperintöjen vero nousisi ja pienten perintöjen veroa laskettaisiin, Finér sanoo.  

Raportti Ihana kamala perintövero: 12 ehdotusta perintö- ja lahjaveron korjaamiseksi on osa Kalevi Sorsa-säätiön Eriarvoisuuden vähentäminen -hanketta. Hankkeeseen on saatu rahoitusta Palkansaajasäätiöltä ja Kuluttajaosuustoiminnan säätiöltä. Tilastollinen katsaus perustuu Tilastokeskuksen vuosia 2017–2019 koskevaan tilastoon. 

Raportti on luettavissa säätiön verkkosivulla sekä ladattavissa pdf-tiedostona.

LISÄTIEDOT:
Lauri Finér
041 501 2317
lauri.finer@sorsafoundation.fi

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter