Lyhyemmän työajan kokeilut Suomessa 1996–1999

Työajan pituus nousee säännöllisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kalevi Sorsa -säätiölle kirjoittamassaan raportissa Lyhyemmän työajan kokeilut Suomessa 1996–1999 työmarkkinaneuvos VTT Pekka Peltola analysoi suomalaisilla työpaikoilla toteutettuja lyhyemmän työajan kokeiluja.

Työajan pituus on yksi yhteiskunnallisen keskustelun kestoaiheista. Työajan pidentämistä perustellaan yleensä Suomen kilpailukyvyn lisäämisellä. Kokeilut viittaavat siihen, että työajan lyhentäminen ja työn uudelleenorganisointi voisivat olla parempia keinoja lisätä tehokkuutta.

Työmarkkinaneuvos VTT Pekka PeltolanLyhyemmän työajan kokeilut Suomessa 1996–1999 – 6+6 malli oli menestys” -julkaisusta käy ilmi, että erityisesti malli, jossa työt järjestettiin kahteen peräkkäiseen kuuden tunnin vuoroon tavallisen kahdeksan tunnin vuoron sijaan lisäsi tuotantoa, tehokkuutta ja usein myös työntekijöiden tyytyväisyyttä. Kokeilut toteutettiin 1990-luvulla valtion ja EU:n tukemina ja niihin osallistui sekä kuntatyönantajia että yksityisiä, lähinnä teolliseen tuotantoon keskittyviä yrityksiä. Kokeilussa testattiin useampia työajan lyhentämisen malleja, joista 6+6 malli osoittautui tuotannon kannalta tehokkaammaksi kuin esimerkiksi nelipäiväinen työviikko tai kuusituntiset työpäivät.

Osassa yrityksiä työaikajärjestelyjä jatkettiin vielä vuosia kokeilun päättymisen jälkeenkin. Tuloksista huolimatta lyhyempi työaika kohtasi myös vastustusta yritysten omistajien ja työnantajajärjestöjen taholta. Koronakriisi ja viimeaikainen keskustelu ovat tehneet nämä miltei unohdetut havainnot taas ajankohtaisiksi.

Julkaisu on osa Kalevi Sorsa -säätiön Ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle -hanketta (2019–2023), joka tarkastelee ekologisen kriisin syitä ja yhteiskunnallisia seurauksia sekä pyrkii löytämään oikeudenmukaisia ratkaisuja yhteiskuntien saattamiseksi kestävälle uralle. Aiemmin hankkeessa on käsitelty työaikaa ja sen lyhentämistä mm. hankevastaava Samuli Sinisalon Työajan lyhentämisen ekologiset vaikutukset -julkaisussa ja Työajan lyhentäminen -podcastissa, jossa vieraana STTK:n pääekonomisti Patrizio Laina.

Peltolan julkaisu luettavissa myös Issuussa.

LISÄTIETOJA:

Samuli Sinisalo,
samuli.sinisalo@sorsafoundation.fi,
040 7050 398

Pekka Peltola,
peltola.pekka@gmail.com

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter