Keinottelija ruokapöydässä – Suomalaiset pankit ja institutionaaliset sijoittajat elintarvike­johdannais­markkinoilla

Ruokakriisi ei johdu ruoan puutteesta, vaan ongelman ydin on hinnassa. Finansoitumisen myötä hyödykemarkkinoille on ilmaantunut puhtaasti spekulatiivisia toimijoita, joilla ei ole mitään kytköstä johdannaisten pohjana oleviin konkreettisiin raaka-aineisiin. Samoin kuin muillakin rahoitusmarkkinoiden aloilla, mittava keinottelu on kiihdyttänyt arvonnousuja ja -laskuja ja synnyttänyt kestämättömiä kuplia.

Henri Purjeen selvitys käy läpi suomalaisten pankkien ja institutionaalisten sijoittajien toimintaa elintarvikejohdannemarkkinoilla. Verrattuna kansainvälisiin suurpelureihin suomalaistoimijoiden panokset ovat pieniä eivätkä ne yksinään heiluta markkinoita suuntaan tai toiseen. Hyödykekeinotteluun osallistumalla suomalaisyritykset kuitenkin osaltaan pitävät yllä ja tukevat järjestelmää, jolla varsin suurella todennäköisyydellä on kielteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Purje esittää suosituksia päättäjille,  rahoituslaitoksille ja eläkeyhtiöille ja yksittäisille sijoittajille. Ruoka- ja muuta perushyödykekeinottelua on mahdollista hillitä samantyyppisin ratkaisuin, joilla finanssimarkkinoista ja globaalista talousjärjestelmästä ylipäänsä pyritään tekemään kestävämpiä ja yhteiskunnallisesti hyödyllisempiä. Oleellista olisi lisätä avoimuutta ja saattaa mahdollisimman suuri osa kaupasta säänneltyjen kauppapaikkojen piiriin.

Henri Purje: Keinottelija ruokapöydässä (pdf)

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter