Maahanmuuttajat äänestämään kuntavaaleissa

· Merja Jutila Roon

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter

Kuntavaalit lähestyvät. Ulkomaalaisista äänioikeus kuntavaaleissa on Euroopan unionin jäsenvaltioiden sekä Islannin ja Norjan kansalaisilla, joilla on kotikunta Suomessa, sekä muilla ulkomaiden kansalaisilla, kun he ovat asuneet Suomessa vakinaisesti yli kaksi vuotta. Erityisesti kaupungeissa maahanmuuttajaäänestäjien määrä on kasvanut huimasti sitten viime vaalien, ja kasvu tulee todennäköisesti jatkumaan.

Viime kunnallisvaaleissa maahanmuuttajista äänioikeuttaan käytti vajaa viidennes. Syitä äänestämättömyydelle on monia: kielitaidon puute, ulkopuolisuuden tunne, vähäiset tiedot Suomen poliittisesta järjestelmästä sekä tietämättömyys äänioikeudesta.

Sen lisäksi, että puolueiden tulisi kampanjoida aktiivisesti maahanmuuttajien uurnille aktivoimiseksi, helppo keino äänioikeuden lisäämiseksi koskee itse ilmoituskorttia äänioikeudesta. Tällä hetkellä se on mahdollista saada vain suomeksi tai ruotsiksi. Jos ilmoituksen laatiminen useammalla kielellä ei onnistu, vähintään mukaan voisi liittää lyhyen esitteen, jossa kerrottaisiin muutamalla yleisimmällä kielellä, mistä paperissa on kyse. Siten tärkeä tieto saavuttaisi useamman äänioikeutetun.

 

Kolumni julkaistu Demokraatissa 21.7.2016

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter