Oikeudenmukainen verotus

Kalevi Sorsa -säätiö aloitti syksyllä 2008 veropolitiikkaan keskittyvän tutkimushankkeen Palkansaajien tutkimuslaitoksen kanssa. Yhteiskunnan toiminta rahoitetaan Suomessa pääasiallisesti verovaroin. Universaalinen sosiaaliturva ja laajat sekä tasokkaat julkiset palvelut edellyttävät suhteellisen korkeaa kokonaisveroastetta. Haasteen asettavat väestön ikääntyminen, palvelutarpeen kasvu sekä tuloerojen kasvu. Jotta hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus voidaan järjestää kestävästi, ratkaisevaksi muodostuu verojärjestelmän fiskaalinen riittävyys, oikeudenmukaisuus ja legitimiteetti.

Kalevi Sorsa -säätiö aloitti syksyllä 2008 veropolitiikkaan keskittyvän tutkimushankkeen Palkansaajien tutkimuslaitoksen kanssa. Yhteiskunnan toiminta rahoitetaan Suomessa pääasiallisesti verovaroin. Universaalinen sosiaaliturva ja laajat sekä tasokkaat julkiset palvelut edellyttävät suhteellisen korkeaa kokonaisveroastetta. Haasteen asettavat väestön ikääntyminen, palvelutarpeen kasvu sekä tuloerojen kasvu. Jotta hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus voidaan järjestää kestävästi, ratkaisevaksi muodostuu verojärjestelmän fiskaalinen riittävyys, oikeuden­mukaisuus ja legitimiteetti.

Projektissa määritellään hyvän verojärjestelmän perusperiaatteet ja sovelletaan niitä sosialidemokraattisesta näkökulmasta suomalaiseen yhteiskuntaan. Perusperiaatteiden määrittelyssä pohditaan verottamista paitsi taloudellisena myös poliittisena valintakysymyksenä. Projekti pyrkii konkretisoimaan hyvän verojärjestelmän perusteet suomalaisen verorakenteen muutostyöhön. Lähtökohtana on riittävän verotulomäärän kasaaminen sekä oikeudenmukaisella että kansantalouden kannalta tehokkaalla tavalla.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin verotusta laajasti sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen osatekijänä. Tavoitteena on hahmotella kokonaisuutta, joka on paitsi legitiimi ja solidaarinen, myös taloustieteellisiä verotuksen perusoppeja hyödyntävä ja näitä noudatteleva. Vuonna 2009 julkaistiin artikkelikokoelma ”Oikeudenmukainen verotus – mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin”.

Projektin toisessa vaiheessa pyrittiin hankkimaan näyttöjä siitä, kuinka ensimmäisen vaiheen periaatteet voitaisiin toteuttaa käytännössä. Keväällä 2011 julkaistiin Jaakko Kianderin ja Jukka Pirttilän ehdotus verojärjestelmän uudistamiseksi ”Hyvinvointivaltiota vahvistava verouudistusehdotus”.

Lisätietoja:
Antti Alaja
Puh. 040 1952 041

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter