Podcast: Hyvä kehä kestävän hyvinvoinnin vauhdittajana

Tässä podcastjaksossa hyvän kehän politiikkaideasta ja sen päivittämisestä ekologisiin realiteetteihin keskustelevat ulkomaankauppa ja kehitysministeri Ville Skinnari (SDP), tutkija Tuuli Hirvilammi ja ministerin erityisavustaja Tiina Vainio. Jakson juontaa Sorsa-säätiön hankevastaava Samuli Sinisalo.

Perinteinen Hyvä kehä on erityisesti Gunnar Myrdalin ja Pekka Kuusen tunnetuksi tekemä politiikkaidea, joka ohjasi hyvinvointivaltion rakentamista 1960- ja 70 -luvuilla. Pähkinänkuoressa hyvän kehän ajatus oli, että sosiaalipolitiikka ja korkea työllisyys tukevat toisiaan ja talouskasvua, ja johtavat kasautuvaan hyvään ja vaurauteen. Kuitenkin tämä perinteinen hyvinvointivaltion hyvä kehä pyörii fossiilitalouteen perustuvan kasvun varassa ja on siten ekologisesti huteralla perustalla. Kaiken talouden ja hyvinvoinnin perusta eli luonnonympäristö jää huomiotta ja siltä osin hyvä kehä on politiikkaideana vanhentunut. Fossiilitalouden varaan rakennettu hyvinvointivaltio ei johda kasautuvaan hyvään, vaan kiihdyttää ekologista kriisiä ja siten vaarantaa tulevaisuuden hyvinvointia.

Kuitenkin, kun politiikkaideaa päivitetään ottamaan luonto huomioon, voi kestävän hyvinvoinnin ympärillä pyörivä ja ekologisin rajoihin mahtuva hyvä kehä jälleen kerran auttaa yhteensovittamaa eri intressejä ja tuoda eri toimijoita yhteen hyvinvointiyhteiskuntaa vahvistamaan. Olisiko kestävän hyvinvoinnin rakentaminen mahdollista tämän politiikkaidean johdolla?

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter