Kielivalinta

Blogit

Kansalainen Grass

OMAN LUONNEHDINTANSA mukaan Grass oli ”ikuisen toisaaltajatoisaalta-tarkastelun vankkumaton kannattaja”. Ääriajattelun vierastamisessa se merkitsi keskitien politiikkaa, jota hän pohdiskeli vuonna 1972 suomentamattomassa teoksessaan Aus dem Tagebuch einer Schnecke.

DSC_0073

Steinmeier, Tuomioja, ulkopolitiikka ja rauha

Ulkoministeri Erkki Tuomioja ja Saksan ulkoministeri Frank-Walter Steinmeier tähdittivät Sorsa-säätiön yleisölle avointa ulkopoliittista keskustelutilaisuutta vanhalla ylioppilastalolla. Keskusteluissa nousivat esiin erityisesti Ukrainan konflikti ja ulkopolitiikan tasapainottelu reaalimaailman ja maailmaparantamisen välillä.

Euroopan taivaan alla

Vaikeat ajat eivät anna syytä vetäytyä kansalliseen kuoreen. Suomen tulevaisuus on kiinni paitsi omasta kyvystämme hyvään yhteiskuntapolitiikkaan myös kansainvälisestä toimintaympäristöstä. Ajatushautomo Kalevi Sorsa -säätiö on ja pysyy tässä suhteessa ajan hermolla vahvassa vuorovaikutuksessa pohjoismaisten ja eurooppalaisten kumppaniensa kanssa.

sinisalo-web

Yrittämisen moninaisuus

On hyvä, että yrittäjille riittää ystäviä, mutta varsinkin uusien ystävien on hyvä muistaa, että yrittäjä-termin alle mahtuu hyvin laaja ja heterogeeninen joukko. Toivottavasti yrittäjien uudet eduskuntaan valitut ystävät muistavat yrittäjyyden moninaiset haasteet myös vaalien jälkeen!

Tapahtumat

photo

20.-25.4.2015 Makedonialaiset vierailulla

Kalevi Sorsa -säätiö ja Demarinuoret isännöivät 11 makedonialaisen demarinuoren opintovierailua Suomessa 20.-25.4.

26.4.2015 Hyvinvointitalous ja investoinnit

Kalevi Sorsa -säätiön ja SOSTE:n seminaarissa pohditaan investointien merkitystä hyvinvoinnin ja hyvän elämän edellytysten luomisessa. Lähtökohtina ovat viime vuosina yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa yleistynyt ajatus hyvinvointivaltion sosiaalisista investoinneista ihmisten terveyteen, osaamiseen ja työkykyyn sekä investointiajattelu SOSTEn rakentamassa hyvinvointitaloudessa.

11112941_10155480075945083_615286218224024873_n

16.4.2015 Ulkopoliittinen keskustelutilaisuus ”Rauha Euroopassa”

Ulkopoliittinen keskustelutilaisuus ”Rauha Euroopassa” torstaina 16.4. Vanhan musiikkisalissa (Mannerheimintie 3, Helsinki) klo 12–13.

Yhteistä ja yksityistä varautumista

27.3.2015 Julkistaminen: Yhteistä ja yksityistä varautumista – vanhusten hoivan tulevaisuus

Vanhushoivaraportin julkistamistilaisuus perjantaina 27.3.2015 klo 9.00-10.30 Kirjasto 10:ssä (Elielinaukio 2 G, 00100 Helsinki). Ilmoittautuminen viimeistään torstaina 26.3. osoitteeseen info@sorsafoundation.fi.

Julkaisuja

Yhteistä ja yksityistä varautumista

Yhteistä ja yksityistä varautumista – vanhusten hoivan tulevaisuus

Väki vanhenee, hoito huononee ja kulut kasvavat. Huoltosuhteen heikentyminen pakottaa miettimään tulevaan varautumista sekä palvelujärjestelmän kestävyyden että hoivan laadun kannalta. Kuka tuottaa palvelut? Kenen on vastuu? Mikä on sopiva työnjako yksityisen ja julkisen välillä? Miten määritellään valtion hoivalupaus? Kuinka turvataan palveluiden yhdenvertaisuus? Millä tämä kaikki rahoitetaan?

Jakolinjojen Suomi

Hyvinvointiyhteiskunta ei ole rikki, mutta sen pintaan on alkanut ilmestyä säröjä, on Jakolinjojen Suomi -artikkelikokoelman pääviesti. Suurin jakolinja kulkee työssäkäyvien ja työttömien välillä, mikä näkyy tulojen ohella erityisesti kasvaneina terveyseroina.

Vaikka Suomessa poteroita ei ole kaivettu yhtä syvälle kuin monessa muussa maassa, syövät yhteiskunnan eheyttä sosioekonomisten erojen ohella esimerkiksi jyrkentyneet asenteet politiikassa ja työmarkkinasuhteissa, erot vaikutusmahdollisuuksissa sekä kielellinen, etninen ja uskonnollinen monikulttuurisuus.

Valtionyhtiöistä yrittäjänhenkiseen valtioon

Valtionyhtiöistä yrittäjähenkiseen valtioon

Antti Alaja haastaa taloushistoriallisesta näkökulmasta yksinkertaistavan vastakkainasettelun valtion ja yksityisen sektorin välillä elinkeinopolitiikassa. Viime vuosina kansainvälisessä keskustelussa taas on korostettu valtion keskeistä roolia innovaatiovetoiselle taloudelle.

lukemisen_hulluus-kansi

Mikko Majanderin kulttuuriesseitä koottu Lukemisen hulluus -kokoelmaksi

Mikko Majanderin Demokraatin kulttuurisivuille kirjoittamia esseitä on koottu julkaisuksi. Majander on kehittänyt Demokraatti-lehden kolumnistina omaleimaista tyyliä, joka risteyttää kollaasimaisesti kirjallisuutta, teatteria ja musiikin eri lajeja yhteiskunnallisiin teemoihin.

Impulsseja

Anders Borg ja Ruotsin porvariallianssin politiikan vaikutukset

Ruotsin porvariallianssin vuosina 2006–2014 toteuttamaa työlinjaa on esitetty noudatettavaksi malliksi myös Suomessa Ruotsin entisen valtiovarainministeri Anders Borgin ja kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Juhana Vartiaisen toimesta. Vaikka Ruotsin talous on selvästi Suomea paremmassa kunnossa, on Bengtssonin mukaan työn tarjontaa painottaviin teorioihin syytä suhtautua varauksella. Reaalimaailmassa työlinjan teoreettisten mallien ennustusten pohjalta toteutettu politiikka ei ole onnistunut vähentämään työttömyyttä.

Ulkoistajan ja yhtiöittäjän käsikirja

Konsulttidemokratia-kirjastaan tunnetut Hanna Kuusela ja Matti Ylönen ovat laatineet Ulkoistajan ja yhtiöittäjän käsikirjan, jossa käydään läpi mitä ulkoistaminen tai yhtiöittäminen merkitsee päätöksenteon demokraattisuuden ja avoimuuden tai kansalaisten oikeusturvan kannalta ja minkälaisia kustannuksia ulkoistaminen voi tuoda tullessaan.

Siirtyykö demokratia verkkoon?

Internetin uskotaan muuttavan demokraattisia toimintatapoja ja mahdollistavan ihmisten aktiivisemman osallistumisen. Projektitutkija Merja Jutila Roon korostaa, että teknologian olemassaolo ei tule automaattisesti korjaamaan poliittiseen osallistumattomuuteen liittyviä ongelmia, luottamuksen puutetta tai kokemusta siitä, että omalla osallistumisella ei ole merkitystä.

Demokratia – jalokivi vai peruskivi?

Veteraanipoliitikko Pertti Paasio puolustaa politiikkaa, puolueita ja edustuksellista demokratiaa. Hän näkee, että demokratia ei voi toimia ilman puolueita ja poliittisuutta. On ongelmallista että poliittista toimintaa yleisesti ja puolueita erityisesti luonnehditaan kielteisin painotuksin.