Kielivalinta

Blogit

Jakolinjojen kasvu uhkaa sekä rikkaita että köyhiä

Erilaisten jakolinjojen kasvu on leimannut yhteiskunnallista kehitystä niin Suomessa kuin muuallakin. Kehityksestä on syytä olla huolissaan, sillä se vähentää enemmistön hyvinvointia varallisuudesta, poliittisista näkemyksistä tai asuinpaikasta riippumatta.

Itämeren onnellisuuskuilu

Nyt olemme tasavertaisia Euroopan unionin jäseniä, mutta Itämeressä Suomenlahtineen tuntuu yhä kulkevan kuilu Baltian ja perinteisten Pohjoismaiden välillä. YK:n onnellisuusraportin rankingissa (2013) kaikki Pohjoismaat lukeutuvat kymmenen kärkeen, kun Viro jakaa Liettuan kanssa sijaa 71 heti Kreikan, Kyproksen ja Venäjän takana.

kansalaisaloite

Kansalaisaloitteilla voi vaikuttaa

Tässä kuussa tuli kuluneeksi kolme vuotta siitä, kun kansalaisaloitteet mahdollistava laki tuli voimaan ja kaksi vuotta siitä, kun ensimmäinen kansalaisaloite toimitettiin eduskunnalle. Nyt ensimmäisen vaalikauden umpeutuessa on hyvä aika tehdä yhteenveto kansalaisaloitelain onnistumisesta.

Eriarvoisuus lihottaa

Elinkeinoelämän keskusliitto polkaisi tämänkertaiset vaalitentit käyntiin tammikuun lopulla. Paikalla olivat neljän suurimman puolueen puheenjohtajat, ja tarjolla EK:n tavoite äärimaltillisista palkankorotuksista höystettynä neljän miljardin kevennyksellä työn verotukseen.

Tapahtumat

Yhteistä ja yksityistä varautumista

27.3.2015 Julkistaminen: Yhteistä ja yksityistä varautumista – vanhusten hoivan tulevaisuus

Vanhushoivaraportin julkistamistilaisuus perjantaina 27.3.2015 klo 9.00-10.30 Kirjasto 10:ssä (Elielinaukio 2 G, 00100 Helsinki). Ilmoittautuminen viimeistään torstaina 26.3. osoitteeseen info@sorsafoundation.fi.

12.3.2015 Julkistaminen: Jakolinjojen Suomi

Kalevi Sorsa -säätiön julkaisu Jakolinjojen Suomi tarjoaa yhdeksän näkökulmaa siihen, mitkä tekijät jakavat suomalaista yhteiskuntaa ”meihin ja muihin” ja miten näitä vastakkainasetteluja voitaisiin lievittää.

26.3.2015 Seminaari: Investointivetoinen elpyminen Euroopassa

Englanninkielisessä konferenssissa pohditaan seuraavia askelia eurooppalaisen investointilaman selättämiseksi. Alustajina mm. Stephany Griffith-Jones Columbia Universitysta ja Markus Berndt Euroopan investointipankista.

26.2.2015 Ulkoistajan ja yhtiöittäjän käsikirjan julkistustilaisuus

Konsulttidemokratia-kirjastaan tunnetut Hanna Kuusela ja Matti Ylönen ovat kirjoittaneet Ulkoistajan ja yhtiöittäjän käsikirjan, joka julkaistaan Kalevi Sorsa -säätiön Impulsseja-julkaisusarjassa. Julkaisusta ovat tilaisuudessa keskustelemassa Matti Ylönen ja Maarit Feldt-Ranta.

Julkaisuja

Yhteistä ja yksityistä varautumista

Yhteistä ja yksityistä varautumista – vanhusten hoivan tulevaisuus

Väki vanhenee, hoito huononee ja kulut kasvavat. Huoltosuhteen heikentyminen pakottaa miettimään tulevaan varautumista sekä palvelujärjestelmän kestävyyden että hoivan laadun kannalta. Kuka tuottaa palvelut? Kenen on vastuu? Mikä on sopiva työnjako yksityisen ja julkisen välillä? Miten määritellään valtion hoivalupaus? Kuinka turvataan palveluiden yhdenvertaisuus? Millä tämä kaikki rahoitetaan? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsitään vastauksia Kalevi Sorsa -säätiön […]

Jakolinjojen Suomi

  Hyvinvointiyhteiskunta ei ole rikki, mutta sen pintaan on alkanut ilmestyä säröjä, on Jakolinjojen Suomi -artikkelikokoelman pääviesti. Suurin jakolinja kulkee työssäkäyvien ja työttömien välillä, mikä näkyy tulojen ohella erityisesti kasvaneina terveyseroina. Vaikka Suomessa poteroita ei ole kaivettu yhtä syvälle kuin monessa muussa maassa, syövät yhteiskunnan eheyttä sosioekonomisten erojen ohella esimerkiksi jyrkentyneet asenteet politiikassa ja työmarkkinasuhteissa, […]

Valtionyhtiöistä yrittäjänhenkiseen valtioon

Valtionyhtiöistä yrittäjähenkiseen valtioon

Antti Alaja haastaa taloushistoriallisesta näkökulmasta yksinkertaistavan vastakkainasettelun valtion ja yksityisen sektorin välillä elinkeinopolitiikassa. Viime vuosina kansainvälisessä keskustelussa taas on korostettu valtion keskeistä roolia innovaatiovetoiselle taloudelle.

lukemisen_hulluus-kansi

Mikko Majanderin kulttuuriesseitä koottu Lukemisen hulluus -kokoelmaksi

Mikko Majanderin Demokraatin kulttuurisivuille kirjoittamia esseitä on koottu julkaisuksi. Majander on kehittänyt Demokraatti-lehden kolumnistina omaleimaista tyyliä, joka risteyttää kollaasimaisesti kirjallisuutta, teatteria ja musiikin eri lajeja yhteiskunnallisiin teemoihin.

Impulsseja

Ulkoistajan ja yhtiöittäjän käsikirja

Konsulttidemokratia-kirjastaan tunnetut Hanna Kuusela ja Matti Ylönen ovat laatineet Ulkoistajan ja yhtiöittäjän käsikirjan, jossa käydään läpi mitä ulkoistaminen tai yhtiöittäminen merkitsee päätöksenteon demokraattisuuden ja avoimuuden tai kansalaisten oikeusturvan kannalta ja minkälaisia kustannuksia ulkoistaminen voi tuoda tullessaan.

Siirtyykö demokratia verkkoon?

Internetin uskotaan muuttavan demokraattisia toimintatapoja ja mahdollistavan ihmisten aktiivisemman osallistumisen. Projektitutkija Merja Jutila Roon korostaa, että teknologian olemassaolo ei tule automaattisesti korjaamaan poliittiseen osallistumattomuuteen liittyviä ongelmia, luottamuksen puutetta tai kokemusta siitä, että omalla osallistumisella ei ole merkitystä.

Demokratia – jalokivi vai peruskivi?

Veteraanipoliitikko Pertti Paasio puolustaa politiikkaa, puolueita ja edustuksellista demokratiaa. Hän näkee, että demokratia ei voi toimia ilman puolueita ja poliittisuutta. On ongelmallista että poliittista toimintaa yleisesti ja puolueita erityisesti luonnehditaan kielteisin painotuksin.

image002

Personval eller slutna partilistor: spelar det någon roll?

Krister Lundells utredning påvisar att det är skillnad mellan personval, partival och blandsystem vad gäller väljarnas inflytande, politiskt förtroende, relationen mellan väljare och deras representanter, kampanjarbete/valfinansieringen och partidisciplin.