Finnish EU Presidency and the Enlargement in the Western Balkans

· Samuli Sinisalo & Aleksandar Spasov

Samuli Sinisalo Kalevi Sorsa-säätiöstä ja Aleksandar Spasov Progres Institutesta, Makedoniasta, käyvät julkaisussa läpi Länsi-Balkanin EU-jäsenyystilannetta ja Suomen EU-puheenjohtajuuta. Kuusi Länsi-Balkanin maata ovat pyrkineet EU:n jäseniksi kohta kolme vuosikymmentä, mutta valmista ei ole tullut. Sitoutuminen on ollut vaillinaista sekä EU:n puolelta että maissa itsessään. Vuonna 2018 EU Komissio julkaisi uuden Länsi-Balkania koskevan strategian: ”A credible enlargement perspective,” joka pyrkii puhaltamaan prosessiin jälleen eloa. Suomen tulisi EU-puheenjohtajana olla tietoinen laajentumiskeskustelun kehityksestä ja olla aktiivinen prosessissa.

Impulssi on luettavissa PDF:nä ja Issuusta.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter